Kontratatzaile profila

181-1.A udal lursailen besterentzeko iragarkia 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota:

Prozedura:

Epemuga:  

1. Erakunde esleitzailea

a) Erakundea: Gernika-Lumoko Udala
b) Espedientea tramitatzen duen Saila: Ogasuna eta Ondarea.
c) Agiriak non jaso:
1) Gernika-Lumoko Idazkaritza Sailan
2) Foru Plaza, 3 (1. solairua)
3) 48300- Gernika-Lumo
4) Tel: 94 627 02 06.
5) Telefaxa: 94 627 00 80
6) Korreo elektronikoa: idazkaria@gernika-lumo.net
7) Kontratatzailearen profilaren helbidea Internet-en: www.genika-lumo.net
8) Agiriak eta argibideak jasotzeko epemuga: eskaintzen aurkezpena.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: Hiriko Ondare Higiezinak besterentzeko kontratu pribatua.
b) Azalpena: Gernika-Lumoko Hiri Antolamenduaren 181-1.A Etxebizitzetarako Burutzapen Unitatean, Udaleko jabegokoa den lurzatiaren jabari osoaren besterentzea.
c) Taldeka zatitu eta talde kopurua/unitate kopurua: Ez
d) Non egingo den: Gernika-Lumo

3. Tramitazioa, prozedura:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.
d) Irizpideak: Administrazio Baldintza Berezien karatulan ezarritakoak

4. Enkanterako oinarrizko aurrekontua: 173.902,50 euro (BEZ kanpo). Gorakoa eskaini ahal izango da.

5. Bermeak: 5.217,07 euro (ondasunaren prezioaren %3a)

6. Eskaintzen aurkezpena:

a) Aurkezpena egiteko epemuga: BI HILABETE, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita, eta aipatutako epemugaren azken eguneko 13:00ak arte. Epe mugaren azken eguna larunbata, igandea edoa jai eguna balitz, epea luzatu egingo litzateke hurrengo lanegunaren ordu berera arte.
b) Non aurkeztu:
1. Gernika-Lumoko Udaleko HERRITARREKIKO ARRETA ZERBITZUA.
2. Helbidea: Foru plaza, 3.
3. Herria eta posta kodea: Gernika-Lumo -48300
4. Helbide elektronikoa: idazkaria@gernika-lumo.net
c) Aldaerak onartzea, bidezkoa bada: Ez dira onartzen
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi beharreko epea: Baldintza Pleguen arabera.

7. Eskaintzen irekialdia:

a) Jarduera publikoetarako zehaztuta, lizitatzaileei jakinaraziko zaien toki, egun eta orduan, eta udaleko web orriko kontratatzailearen profilean argitaratuko dena.

8. Publizitate gastuak: Adjudikaziodunaren kontura, 600 eurora arte

9. Beste era bateko argibideak: Administrazio Baldintza Berezi eta Teknikoetako Agirietan.

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: