Kontratatzaile profila

Gernika-Lumoko txakurrak batu eta jagoteko zerbitzuaren kontratua 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota:

Prozedura:

Epemuga:  

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Gernika-Lumoko Udala.
b) Espediente tramitatzailea: Kontratazio Mahaia.
c) Informazioa lortzeko Saila:
1) Gernika-Lumoko Udaleko Bulego Teknikoa.
2) Foru Plaza, 3 (2. solairua)
3) 48300 Gernika-Lumo.
4) Tel.: 94 627 02 07.
5) E-mail: obrak@gernika-lumo.net
6) Kontratantearen profila: www.gernika-lumo.net
7) Dokumentazioa eta informazioa lortzeko azken eguna: Eskaintzen azken eguna.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: Zerbitzuak.
b) Deskripzioa: Gernika-Lumoko txakurrak batu eta jagoteko zerbitzuaren kontratua.
c) Lotekako banaketa: Ez.
d) Non burutuko da obra: Gernika-Lumo.
e) Kontratuaren iraupena: Bi (2) urte.
f) Epea luzatzeko aukera: Bai.

3. Tramitazioa, Prozedura eta adjudikatzeko era:

a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Hainbat irizpide (lehiaketa).

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 66.955,2 € (BEZ kanpo).

5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 13.949 €/urteko (BEZ kanpo).

6. Bermeak:

a) Behin behinekoa: Ez da eskatzen.
b) Behin-betikoa: adjudikazio zenbatekoaren %5, BEZ kanpo.
c) Osagarria: Ez da eskatzen.

7. Kontratistaren baldintza zehatzak: Pleguen araberakoa.

8. Eskaintzen aurkezpena:

a) Aurkezteko azken eguna: Eguerdiko 13:00ak arte eta 15 egun naturaleko epea, iragarkiak BAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguen araberakoa.
c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Gernika-Lumoko Udaleko Erregistro Orokorra.
2. Helbidea: Foru Plaza, 3.
3. Herria eta posta kodea: Gernika-Lumo – 48300.
d) Lizitatzaileak bere eskaintza mantendu beharko duen epea: SPKLTB-ko 161. artikuluaren araberakoa.

9. Eskaintzak irekitzeko epea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.
b) Tokia, eguna, ordua: lizitatzaileei adierazitakoa eta udaleko web orriaren kontratatzailearen profilean argitaratua.

10. Publizitate gastuak: Ez.

11.Adjudikazioa:

a) Enpresa: Don Eugenio Francisco Altuzarra Sierra “Centro de observación y rehabilitación animal Kantarriketas”
b) Zenbatekoa (BEZ kanpo): 12.587,50€/año
c) Adjudikazio data: 2018/10/10

12. Kontratuaren formalizazioa:

a) Adjudikazio data: 2018/10/10
b) Kontratuaren formalizazio data: 2018/11/5
c) Kontratista: Don Eugenio Francisco Altuzarra Sierra “Centro de observación y rehabilitación animal Kantarriketas”
d) Adjudikazioaren zenbatekoa (BEZ kanpo): 12.587,50€/año
e) Adjudikatu den eskaintzaren abantailak: Adjudikazioaren akordioan batutakoak: las recogidas en el acuerdo de adjudicación

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: