Kontratatzaile profila

Gernika-Lumoko Pasealekuan kokaturiko umeen asialdirako lokala ustiatzea 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Administratibo Berezia

Prozedura: Irekia

Epemuga:  

Gaia / Objeto: Gernika-Lumoko Pasealekuan kokaturiko umeen asialdirako lokala ustiatzea /Explotación del local dedicado a servicios de entretenimiento infantil sito en el Pasealeku de Gernika-Lumo.

Kontratu mota/ Tipo de contrato: Administrativo especial.

Prozedura/ Procedimiento: Irekia/ Abierto.
 
Lizitazio-aurrekontua (BEZ Kanpo) / Presupuesto de licitacion (IVA Excluido):
1.500 € gutxienezko kanona urteko / 1.500 € canon mínimo anual.

Kontratuaren iruapena/ Duración del contrato:
2 urte (luzatu ahal izango dira) /2 años (prorrogables).

Adjudikaziorako prozedura / Procedimiento de adjudicación:
Aukeratzeko zenbait irizpide (Lehiaketa) / Varios criterios (Concurso)

Proposamenak aurkezteko muga-eguna. BAO argitaratutako egunaren osteko hamabost (15) egun, 13:00 arte / Fecha límite presentación proposiciones. Hasta las 13:00 horas y dentro de los quince (15) días naturales contados desde el siguiente a la publicación en el BOB

Argibide eskaintzak aurkezteko tokia / Lugar de presentación de ofertas e información:
a) Eskaintzak aurkeztu / Presentación de ofertas
Erregistro orokorra
Gernika-Lumoko Udala
Foru Plaza, 3
48300 - Gernika-Lumo
Telefonoa: 94.627.02.00
b) Informazioa eta dokumentazioa lortzeko lekua / Información y obtención de documentación
Gernika-Lumoko Udala
Foru Plaza, 3
48300 - Gernika-Lumo
Telefonoa: 94.627.02.07
hirigintza@gernika-lumo.net

BAO iragarkia/ anuncio BOBBoletín Nº 165 - 30 de agosto de 2016

Adjudikazioa/Adjudicación:
Enpresa/Empresa: Pixpot S.L
Zenbatekoa (BEZ kanpo) /Importe (IVA excluido): 1.500 €/año
Adjudikazio data /Fecha de adjudicación: 23/11/2016

Kontratuaren formalizazioa/ Formalización del contrato:
Adjudikazio data/Fecha de adjudicación: 23/11/2016
Kontratuaren formalizazio data/ Fecha de formalización del contrato: 6/2/2017
Kontratista/Contratista: Pixpot S.L
Adjudikazioaren zenbatekoa (BEZ kanpo) /Importe de adjudicación (IVA excluido): 1.500 €/año
Adjudikatu den eskaintzaren abantailak: Adjudikazioaren akordioan batutakoak/ Ventajas de la oferta adjudicataria: las recogidas en el acuerdo de adjudicación.

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 1.500 € canon mínimo anual