Iragarkiak

 

Udalaren ortu ekologikoen lurzatiak adjudikatzeko prozedura martxan ipiniko dala jakin eragiten da.

BAOn, (zenbakia: 4) 2016ko urtarrilaren 8an, argitaratu zan UDALAREN ORTU EKOLOGIKOEN ORDENANTZA. Bertan, ortu honeen erabilera arautzen da eta 10. artikuluak ezartzen dau Udalaren ortu ekologikoak adjudikatzeko eskabidea egiteko prozedura zein izan behar dan.

Hiri Ortuen adjudikazioan interesa daukienek Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dabe eskabidea 2019ko abenduaren 16tik 2020ko urtarrilaren 31ra.

Lurzati baten titularra izateko Ordenantzaren 8. artikuluak ezartzen dauzan baldintzak bete behar izango dira eta ezingo da 9. artikuluak batzen dauzan debekuetan sartuta egon.

Onartutakoen behin-behineko zerrenda (PDF 401KB)

Onartutakoen behin betiko zerrenda (PDF 370KB)

Partzelak behin betiko esleitzea (PDF 779KB)