Bekoibarrako garajeak

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Gehienez berrogeita hamar urterako herri-erabilerarako ematea Bekoibarran dauden herri-jabarikoak eta udal-titulartasuna duten garaje-aparkaleku plazak. (PDF 290kb).

Nork eskatu ahal du?: Turismo-ibilgailu baten edo baliokide baten titularra den egiaztatzen duen edozein pertsona.

Noiz eskatu daiteke: Edozein momentuan.

Eskaera eredua:

 Eskabidea, Bekoibarrako garajeak (PDF 96kb).

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Ezinduentzako aparkatzeko txartela.
 • Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena
 • Besteak
 • Turismo-ibilgailu baten edo baliokide baten titularra dela
 • Trakzio mekanikoko ibilgailuen zergaren ordainagiria

Legezko informazioa

Prezioa: 13.126,09 euro (ordainketa bakarra) 50 urteko emakidarekin, edo 40 euro hileko 10 urteko emakidarekin.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea: Aurreikusitakoa: 15 egun.

Aplikatu beharreko araudia:

 • Udalak ezarritako Bekoibarra udal-aparkalekuan automobil-ibilgailuentzako aparkaleku-plazak herri-erabilerarako emateko baldintzen plegua  (PDF 172kb).
 • Pleguan batzen ez den horretarako, kontuan hartuko dira:

  • Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Toki Araubidearen arloan indarrean dauden legezko xedapenen testu bategina, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuak onetsi zuena.
  • Toki Korporazioen Zerbitzu eta Ondasunen Araudia.
  • Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legea eta hori garatzen duten xedapenak.

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?:

Interesatu bakoitzak nahi dituen beste aparkaleku plaza eskatu ahal izango ditu baina gehienezko muga izango da jabetzan dituen autoen kopurua.