Hirigintzako egiaztagiriak

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Zonalde, lursail, orube, higiezin, lurzoru jarduera edo erabilera, zorupea, eraikigarritasuna, altuera eta abarrekoei aplikagarriak diren araudi eta baldintzen egiazkotasuna erakusten duen agiria.

Nork eskatu ahal du?: Edozein pertsonak edo beraien legezko ordezkariek.

Noiz eskatu daiteke: Edozein momentuan.

Eskaera eredua

 Eskabide orokorra (PDF 94kb).

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

Prezioa:

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatiko tasak arautu dituen ordenantza - 4. Epigrafea: agiri administratiboak emateagatiko tasa  (PDF 114kb).

Prozesuaren edo ebazpenaren epea:

Aurreikusitakoa: hil bat

Aplikatu beharreko araudia

  • Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen TBa (EAO: 31/10/2015eko 261 zk) onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 EDL-aren 5.d) artikulua.
  • Euskal Herriko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 9. artikulua.
  • Gernika-Lumoko HAPO (BAO 60 zk, 2000/03/27).

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?: