Pertsona elbarrituentzako aparkaleku txartela

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Ezinduek adierazitako tokietan autoa aparkatzeko baliagarria den txartela eskatzea.

Nork eskatu ahal du?: Udalerri honetan bizi izanik, ondoko kasuren beten daudenak:

 1. Desgaitasuna duen pertsonaren kondizioa ofizialki aitortua duten pertsona fisikoak; eta %33ko desgaitasun-gradua izan barik, ezintasuna osoa eta absolutua edo baliaezintasun handia aitortua dutenak eta, horrez gain, honako egoeratakoren baten badaude:

  a) Bizkaiko Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Zerbitzuak emandako aldeko irizpena duten mugikortasun urria daukatenak.

  b) Begirik onenean ikusmen-zolitasuna, zuzendu ostean, 0,1ekoa edo beheragokoa dutenak, edo ikus-eremu murriztua 10 gradukoa edo gutxiagokoa dutenak Bizkaiko Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Zerbitzuak emanikoa.

 2. Menpekotasun-egoeran izan eta 1. paragrafoko a) edo b) letran ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoak.
 3. Gaixotasun neurodegeneratiboak dituzten pertsonak, zeintzuetaz irizpena eman badu Bizkaiko Foru Aldundiaren Balorazio eta Orientazio Zerbitzuak, eta irizpen
 4. Mendekotasun-egoeran diren 3 urtetik beherako pertsonak, bizitzeko funtzioei eusteko ezinbestean eta etengabe aparatu teknikoak behar dituztenak , edo 4. edo 5. motako desgaitasun-balorazioa izan dutenak Bizkaiko Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Zerbitzuaren eskutik.
 5. Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonen kolektiboa garraiatzera bakarrik erabiltzen diren ibilgailu egokituen titularrak. Mendekotasunari aurre egiteko eta autonomia pertsonala sustatzeko gizarte zerbitzuak emateko diren ibilgailuak izango dira.
 6. Mugikortasun urria duten pertsonak, ezintasun-egoeraren inguruko irizpen ofizialik jaso ez badute ere, betiere frogatu ahal bada gaixotasun larriren baten ondorioz bizi-itxaropena nabarmen murriztu dela euren adinerako.

Noiz eskatu daiteke: Edonoiz, aurreko baldintzak betez gero.

Eskaera eredua

Ibilgailua aparkalekuan uzteko ezinduentzako txartelaren eskabidea.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Minusbalia ziurtagiria (Aldundiko balorazioa)
 • Argazkia
 • Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena
 • Ezindua ez bada gauza, bere ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
 • Osakidetzako medikuen ziurtagiria

Legezko informazioa

Prezioa:

 • Doan.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea:

Bizkaiko Foru Aldundian eskaera erregistratzen denetik hasita 45 egun naturaleko epean bidaltzen dute nahitaezko txosten loteslea.

Ordutik aste betera gehienez udalak ebazten du.

Aplikatu beharreko araudia

 • 50/2016 Dekretua, martxoaren 22koa, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela arautzen duena.

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?: