Komunikatutako jardueren kontrolagatiko tasaren autolikidazioa

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Bidezkoak ez diren diru sarrerak itzultzea (birritan ordaindu, eskatzen dena baino diru gehiago sartzea, iraungitako zorrak,…).

Nork eskatu ahal du?: Edozein pertsonak edo beraien legezko ordezkariek.

Noiz eskatu daiteke: Edozein momentuan.

Eskaera eredua

Jarduera sailkatuaren aurretiko komunikazioa.  (PDF 124kb).

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

Prezioa:

Lizentzia eskuratzea, aurretiazko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena eskatzen duten establezimenduak irekitzerakoan udalak kontrol jarduera egiteagatik ordaindu beharreko tasa  (PDF 128kb).

Prozesuaren edo ebazpenaren epea:

Aurreikusitakoa: berehala.

Aplikatu beharreko araudia

  • Ordenantza Fiskala, zerbitzuen prestazioagatiko eta jardueren burutzapenagatiko tasak arautzen dituena.
  • 9/2005 Foru Araua, Toki Ogasunekoa.

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?:

Honako autolikidazioa eskabideak izapidetu aurretik egin behar da:

  • Jardueren titulartasuna aldatzeko jakinarazpena. (Fitxa: 3.1.06)
  • Jarduera sailkatua, aldez aurretik jakinarazitakoa (Fitxa: 3.1.05)