Ezintasuna berrikustea eskatzeko informazioa

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Ezintasuna duen pertsonaren egoera larriagotuz gero, berrikuspenak ezintasun-maila igotzea eta mugikortasun puntuazioa ekar lezake.

Nork eskatu ahal du?: Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako ezintasuna (fisikoa, psikikoa zein sentsoriala) duen edozein herritarrek. Gutxienez, %33ko ezintasun-gradua izan behar du.

Noiz eskatu daiteke:

 • Egoera larriagotu dela frogatzen bada, Bizkaiko Foru Aldundiak ezintasun-ebazpena ematen duenetik 2 urte gutxienez igaro behar dira.
 • Diagnostiko okerra eman dela edo mailaren errekonozimendua sortarazi zuen egoeran funtsezko aldaketak gertatu direla behar den moduan frogatzen den kasuetan, ez da beharrezkoa izango urte biko epealdia amaitzea.
 • Dokumentazioa

  Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena
  • Besteak
  • Osasun txostena
  • Elbarritazun maila egiaztagiria

  Legezko informazioa

  Prezioa:

  • Doan.

  Oharrak

  Dónde y como se tramita: Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, acudiendo al Servicio de Valoración Y Orientación de personas con discapacidad: Marcelino Oreja, 3-5, bajo. Bilbao Tf. 900.220.002