Urriko azken astelehenean ibiltariak

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Urriko Azken Astelehenean Santa Anako parkingean produktuak saltzeko baimena.

Nork eskatu ahal du?: Pertsona fisikoa edo juridikoa.

Noiz eskatu daiteke: Beti irailean (dataren arabera).

Eskaera eredua

 Urriko Azken Astelehena ibiltariak eta erroskillagileak eskabidea. (PDF 94kb).

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Zerga betebeharren ziurtagiria
  • Argazkia
  • Ordainagiria
  • Erantzukizun Zibileko Asegurua.
  • Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena
  • Gizarte Segurantza ziurtagiria (azken ordainketa)
  • Ibilgailuaren zirkulazio baimena (atzerritarrak)
  • Saltzen duten genero motaren adierazpena.

Legezko informazioa

Prezioa:

  • 20 euroko tasa.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea:

Izena emateko epea amaitzen denetik gehienez 8 egun.

Lege-esparrua

  • Herri Administrazioen Ondareari buruzko 33/2003 Legearen 84. artikulua eta honekin bat datozenak (BOE 264 zk; 2003/11/04).
  • Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Arautegiaren 75 eta 77 artikuluak eta honekin bat datozenak.
  • Salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantza (BAO 47zk; 2000/3/8).
  • Urriko Azken Astelehenko baldintza orokorrak (urtero onartzen da).

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?: