Sarrera-erregistroa

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Herritarrek udalari bidaltzen dizkioten agiriak eta eskabideak jasotzea.

Nork eskatu ahal du?: Edozein pertsonak edo beraien legezko ordezkariek.

Noiz eskatu daiteke: Edozein momentuan.

Eskaera eredua:

 Eskabide orokorra (PDF 94kb).

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

Ireki beharreko prozedura-motaren arabera, gutxieneko agiriak aurkezteko eskatuko da. Eskaerak egiteko, errekurtsoak jartzeko, egintzak bertan behera uzteko eta beste pertsona baten izenean eskubideei uko egiteko, ordezkaritza egiaztatu beharko da.

  • Interesdunak bere eskubideak oinarritzeko erabiltzen dituen agiriak.

Legezko informazioa

Prezioa: Doan.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea: Berehala.

Aplikatu beharreko araudia

  • 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazio Prozedura Erkidearena (BOE, 285 zk., 1992/11/27; 311 zk., 1992/12/28; 23 zk., 1993/01/2/) (hain zuzen, Lege horren 35. artikuluaren g) eta i) letrek ezarritakoa).
  • Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 69. artikulua (BOE, 80 zk, 1985/04/3).
  • Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateko 11/2007 legearen 37. artikulua (BOE, 150 zk., 2007/06/23).

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?: