Mahaiak eta bestelakoak jartzeko lizentzia

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Erabilera publikorako espazioak erabilera pribaturako ematen den lizentzia, ostalaritzarako mahaiak eta aulkiak eta osagarrizko elementuak jartzeko, estaltzeak, argi-babeskiak, alboko babesak adibidez.

Nork eskatu ahal du?: Edozein pertsonak edo beraien legezko ordezkariek.

Noiz eskatu daiteke: Mahaiak, aulkiak eta osagarrizko elementuak bide publikoan jarri aurretik.

Eskaera eredua

 Ostalaritza eskabidea (PDF 94kb).

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Berariazko baimena
 • Mahiak jarri nahi den zonaldearen Planoa edo krokis kotatua

Legezko informazioa

Prezioa:

 • Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautu dituen ordenantza - B. Epigrafea: bide publikoetako lurzoruaren, lur-azpiaren eta lurgainaren erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia.  (PDF 103kb).

Prozesuaren edo ebazpenaren epea:

Aurreikusitakoa: hil bat.

Legezkoa: 3 hilabete.

Administrazioaren isiltasuna: ezezkoa.

Aplikatu beharreko araudia

 • Terraza eta mahaien gaineko Udal ordenantza (BAO 135 zk., 2013-7-16)
 • Udal jabari publikoaren espazioren aprobetxamendua edo erabilera pribatuagatiko tasak arautzen duen ordenantza. (BAO 244. Zk., (2013-12-23)

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?: