Prozedurak Gizarte ekintza

  • Egoera larriagotu dela frogatzen bada, Bizkaiko Foru Aldundiak ezintasun-ebazpena ematen duenetik 2 urte gutxienez igaro behar dira.
  • Diagnostiko okerra eman dela edo mailaren errekonozimendua sortarazi zuen egoeran funtsezko aldaketak gertatu direla behar den moduan frogatzen den kasuetan, ez da beharrezkoa izango urte biko epealdia amaitzea.

    • Bizkaia.eu edo B@k bidezko tramitazioa - Bizkaia.eu edo B@k bidezko tramitazioa
    • Ziurtagiri elektronikoa (TSL) edo B@kQ bidezko tramitazioa - Ziurtagiri elektronikoa (TSL) edo B@kQ bidezko tramitazioa
    • Tramite informatzailea - Tramite informatzailea

    Bilaketa aurreratua